Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a proto nám můžete věřit že jsou u nás v bezpečí. Den za dnem je svět vyspělejší a to hlavně v kybernetickém světě kde je pořád dost eshopů které nepoužívají ani základní bezpečnostní prvky jako třeba šifrování SSL (v liště prohlížeče značena jako zelený zámek) - na takových eshopech opravdu nedoporučujeme nakupovat. Právě tam je riziko že někdo zneužije Vaše osobní informace nejvyšší.

Co se týče online plateb tak ty probíhají přes platební bránu GoPay která patří k nejoblíbenějším platebním metodám v České a Slovenské republice.
Můžete si být více než jistí že veškeré citlivé informace které zadávate při hrazení objednávky ať jsou to hesla k internet-bankingu a nebo číslo platební karty nejsou pro nás dostupná.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) ”) je :

FOXSTYLE s.r.o.,

IČ:02945291

se sídlem Horní 702

Sviadnov

73925

Česká republika

 

email: foxstar@seznam.cz /mob.tel.: (+420) 774 187 320

 

Registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052707

Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby..

 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas

 

4. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje :
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  Po uplynutí této doby uchovávané osobní údaje správce neprodleně vymaže.

 • Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.

 • Zasílání obchodních sdělení e-mailem je podmíněno souhlasem, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou:

 • Osoby zajišťující marketingové služby
 • Správce a zpracovatel osobních údajů
 • Osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • Osoby zajišťující účetní a daňové služby.
 • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
 • Společnosti GOPAY s.r.o. provozující platební bránu pro vaše online platby za objednávku - jen pokud si tento způsob platby vyberete
 • Dopravní společnosti – využíváme tyto dopravní společnosti:

Česká pošta, s.p.
DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.)

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Heureka Shopping s.r.o.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

 

6. Vaše práva - Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má klient práv

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3. těchto podmínek.

 

Dále má klient právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkáchTyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018.

 

 

 

Menu

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se

Chcete -li používat seznamy přání, vytvořte si bezplatný účet.

Přihlásit se