1. Reklamační řád

1.1.        Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost a práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2113 a následujícími a § 2165 a následujícími občanského zákoníku).

 1.3.        Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.4.        Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 7 těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo na výměnu výrobku, na přiměřenou slevu z ceny věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

1.4a)

Bižuterie se nedoporučuje používat při vodních sportech, koupání ve vodě, sprchování a veškerý styk s vodou. Ve všech těchto případech bižuterie černá. Také agresivní pot může negativně reagovat a způsobit černání.
Zásadně se nedoporučuje aplikovat na bižuterii parfémy a deodoranty, které mohou způsobovat černání.

1.5.        Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese FOXSTYLE s.r.o., Ostravská 264, Sviadnov ,739 25

1.6.        Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

1.7.        Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

1.8.        Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou výrobku nebo nesprávným skladováním.

1.8a       Co se týče veškerých quartzových hodinek (hodinky poháněné na knoflíkovou baterii ), záruka se nevztahuje na výměnu baterie.
              

Délka životnosti baterie se počítá od okamžiku kdy je do hodinek vložená ve výrobě a ta slouží především na kontrolu funkčnosti a předváděcí účely.
Na výměnu vybité baterie se záruka nevztahuje, ale na požádání Vám ji rádi vyměníme a to zcela zdarma (hradíte pouze náklady k odeslání směrem k nám).
Rovněž tak si můžete baterii nechat vyměnit v hodinářství ve Vašem okolí. U vodotěsných hodinek při výměně baterie odpovídá servis nebo hodinář který výměnu provedl - požadujte vystavení dokladu o tlakové zkoušce vodotěsnosti.1.9.        Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

    Informování Prodávajícího, e-mailem (doporučeno) a nebo písemně.
    Doručení reklamovaného zboží na adresu


FOXSTYLE s.r.o.
Ostravská 264
Sviadnov
739 25
 (okres Frýdek-Místek)

Při vrácení, reklamaci či výměně zboží důrazně doporučujeme využívat přepravce jako je Česká pošta, DPD nebo PPL  =  zásilky do firem doručují včas

Na adrese / ve skladu jsme pouze do 13°°-14°° a tak prosím zvažte jestli zvolíte jiného přepravce, bohužel ne všichni to zvládají doručovat do firem v pracovní dobu a tak se stává že zásilku uloží na výdejní místo které je mimo obce  anebo x Km daleko =  takové zásilky pak nemá kdo převzít a Vám se zbytečně se celý proces vrácení / reklamace / výměny prodlouží a prodraží.

    Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

ZDE KE STAŽENÍ REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Menu

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro ukládání oblíbených položek.

Přihlásit se

Chcete -li používat seznamy přání, vytvořte si bezplatný účet.

Přihlásit se